054-791587-9 ,081-7648685 -

โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท Oopkaew Resort

เรือนบุษราคัม (Standard)
จำกัด : 2 คน ราคา 890/คืน
เรือนบุษราคัม (Family-4)
จำกัด : 4 คน ราคา 1800/คืน
เรือนทับทิม (Standard)
จำกัด : 2 คน ราคา 890/คืน
เรือนมรกต (Standard)
จำกัด : 2 คน ราคา 890/คืน
เรือนมรกต (Triple-3)
จำกัด : 3 คน ราคา 1500/คืน
เรือนไม้ไผ่(Standard)
จำกัด : 2 คน ราคา 890/คืน
เรือนปีกไม้ (bungalow)
จำกัด : 2 คน ราคา 1200/คืน
เรือนริมอ่างบน (Family-9)
จำกัด : 9 คน ราคา 2800/คืน
เรือนอูปแก้ว (Superior)
จำกัด : 2 คน ราคา 2000/คืน
เรือนอูปแก้ว (Deluxe)
จำกัด : 2 คน ราคา 2200/คืน
ห้องประชุม ชมไพร
จำกัด : 20 คน ราคา 10000/คืน
ห้องประชุม ไผ่แก้ว
จำกัด : 20 คน ราคา 6000/คืน